Środowisko
Nasz świat

Biogaz

21 sierpnia 2015

Biogaz W kraju istnieją setki wieloletnich wysypisk odpadów oraz wiele zbiorników odchodów i zlewisk gnojowicy, które w wyniku zachodzących procesów fermentacyjnych wytwarzają energetyczny biogaz. Ten biogaz zawierający metan, dwutlenek węgla, wodór i inne migrujące do atmosfery. Wydzielający się z odpadów metan charakteryzuje się wysoką wartością opałową. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Z każdej tony zgromadzonych na wysypisku odpadów w okresie dziesięciu lat można odzyskać do 250 m biogazu, przy czym każdy 1 m odpowiada wartości 0,8 1 oleju opałowego. Jeśli tego biogazu nie odzyskuje się to migruje on do atmosfery, zatruwając środowisko. Ze względów ekonomicznych, jak również ekologicznych w wielu krajach wytwarzany biogaz jest odzyskiwany. Dla umożliwienia odzysku tego gazu z wysypisk śmieci zakłada się specjalną, stosunkowo prostą instalację odgazowującą. Instalacja taka składa się z rozmieszczonych w odległości co 50 -100 m „studni” odgazowujących wykonanych z perforowanych kręgów betonowych lub blaszanych wypełnionych żużlem, od góry szczelnie zakrytych. Z tych „studni” są promieniście wyprowadzane-wbite poziomo perforowane rury pozwalające na odgazowanie w miarę możliwości całego wysypiska. Z poszczególnych studni gaz jest wyprowadzony za pomocą przewodów ciśnieniowych /mogą być elastyczne/ połączonych z kolektorem głównym i pompownią odsysającą biogaz z jego ujęć. Odzyskany biogaz może być wykorzystany dla potrzeb grzewczych, podgrzewania wody, wytwarzania energii elektrycznej itd.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Kategorie: Biomasa | Tagi: , ,