Środowisko
Nasz świat

Cement i gips

3 września 2015

Cement i gips Po zmieleniu oraz dodaniu odpowiedniej ilości gipsu otrzymujemy cement portlandzki. CEM II jest to cement portlandzki mieszany charakteryzuje się zróżnicowaną zawartością klinkieru portlandzkiego oraz innych surowców będących składnikami głównymi lub drugorzędnymi np. granulowany żużel wielkopiecowy, pucolana naturalna lub przemysłowa, popiły lotne, wapień, pył krzemionkowy oraz siarczan wapnia, który jest regulatorem czasu wiązania. CEM III jest to cement hutniczy posiada zbliżone właściwości do cementu portlandzkiego. Jego głównym składnikiem jest granulowany żużel wielkopiecowy, w porównaniu do cementu portlandzkiego cement hutniczy ma szczególne cechy takie jak: opóźniony proces wiązania i twardnienia, wyższa wytrzymałość po upływie 28 dni, niższy skurcz o około 40%, niższa nasiąkliwość i wyższa mrozoodporność. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Z powodu tych właściwości oraz niższej ceny, cement hutniczy zyskuje coraz większą popularność na świecie. CEM IV jest to cement pucolanowy ze względu na zawartość pucolany (naturalnej lub przemysłowej) posiada szczególne właściwości uszczelniające pozwalające na zastosowanie w budownictwie wodno-inżynieryjnym oraz w warunkach silnej agresji siarczkowej. Cechuje się dużo wolniejszym wiązaniem w stosunku do pozostałych cementów. CEM V jest to cement wieloskładnikowy posiada niską zawartość alkaliów, która wpływa korzystnie na agresję siarczanową, niezależnie od zawartości C¬3A w cemencie. Cement hutniczy cechuje się: stabilnymi przyrostami wytrzymałości, dobrą urabialnością mieszanki betonowej, wysoką odpornością na działanie czynników korozyjnych, niskim ciepłem hydratacji, które minimalizuje powstanie rys skurczowych.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Kategorie: Materiały budowlane | Tagi: , ,