Środowisko
Nasz świat

Dobór temperatury

16 września 2015

Dobór temperatury Obniżoną wartość pH można stwierdzić po czerwono żółtym płomieniu palonego biogazu. Pożądane zmiany odczynu można uzyskać przez zmniejszenie zasilania biomasą bądź przez zwiększenie dopływu przefermentowanej biomasy zawierającej dużą ilość bakterii. Podgrzewanie biomasy zwiększa wydajność gazu, przy czym najkorzystniejsza jest temperatura stabilna. Dobór temperatury procesu zależy od rodzaju bakterii oraz posiadanego systemu instalacji. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Termofilne procesy fermentacji przebiegają w temperaturze 45 – 65 °C, natomiast mezofile w temperaturze 25 – 40 °C. Oprócz tego stosowane są w Europie Zachodniej instalacje bez podgrzewania biomasy, w których to procesy zwane psychrofilnymi przebiegają w temp. 5-25 °C. Podgrzewanie biomasy w pojemnikach fermentacyjnych dokonuje się po przez odpowiednie wymienniki ciepła lub drogą wdmuchiwania pary wodnej do zbiornika fermentacyjnego. W przypadku małych urządzeń instalowanych w gospodarstwach rolniczych można podgrzewać zbiornik fermentacyjny obornikiem. W tym celu zbiornik obkłada się obornikiem. W celu wyrównania temperatury biomasy, lepszego kontaktu bakterii z pożywką, wyrównania temperatury oraz niedopuszczenia do tworzenia się kożucha – zawartość w zbiorniku fermentacyjnym należy okresowo mieszać. Praktyka wykazała, iż ciśnienie w zbiorniku fermentacyjnym wpływa na proces fermentacji i ilość wytwarzanego gazu. Najkorzystniejsze jest ciśnienie 390 – 400 Pa. Zbiorniki fermentacyjne mogą być wykonane ze stali, tworzywa sztucznego lub z betonu. W małych gospodarstwach rolnych wystarcza pojemnik o pojemności 10 – 50 m, natomiast w warunkach przemysłowych stosuje się pojemniki o pojemności 500 i więcej.

Kategorie: Biomasa | Tagi: , ,