Środowisko
Nasz świat

Składniki podstawowe

3 października 2015

Składniki podstawowe Oprócz składników podstawowych do mieszanki dodawane są dodatki w ilości większej niż 5% masy cementu. Dodawane są w celu polepszenia wybranych właściwości gruntu, uzupełnienia pylastych frakcji kruszywa lub zaoszczędzenia cementu: popioły lotne, pyły krzemionkowe, żużle wielkopiecowe, bentonit, mączki skalne, dodatki okruchowe, żywice syntetyczne. To budownictwo, nieruchomości, jak i architektura. Popiół lotny jako dodatek wpływa na poprawę urabialności mieszanki betonowej, zwiększenie odporności na agresywne środowisko siarczanowe, zmniejszenie ilości cementu w betonach o niskiej wytrzymałości i jednocześnie wymaganej dobrej urabialności, zwiększenie żaroodporność do 600 °C, obniżenie skurczu betonu, wzrost wodoszczelności oraz odporności na działanie mrozu, maleje również nasiąkliwość przy niezmienionej ilości cementu, wyraźnie spowalnia wiązanie betonu. Na właściwości popiołów lotnych znaczący wpływ ma: rodzaj węgla i sposób jego rozdrobnienia, rodzaj oraz konstrukcja paleniska, metoda wytrącania popiołów z gazów spalinowych oraz wiele innych czynników w efekcie których zmianom ulega kształt ziaren, ilość nie spalonego węgla, zawartość szkliwa. Dlatego też przyjmuje się następujące kryteria klasyfikacji popiołu: skład chemiczny i jego stabilność, uziarnienie, zawartość niedopalonego węgla. Biorąc pod uwagę wymienioną wyżej klasyfikacje wyróżnia się następujące grupy popiołów lotnych- popioły krzemianowe – otrzymywane są w elektrociepłowniach, przez mechaniczne lub elektrostatyczne wytrącanie popiołów z gazów odlotowych z kotłów opalanych miałem węgla kamiennego ich skład chemiczny budową zbliżony jest do składu wyprażonego łupka karbońskiego, który stanowi dominujący składnik niepalny węgli kamiennych. Otrzymywane są w wysokiej temperaturze spalania sięgającej 1600°C przez co charakteryzują się dużą zawartością substancji bezpostaciowej.

Kategorie: Materiały budowlane | Tagi: , ,