Środowisko
Nasz świat

Grunty pilaste

25 sierpnia 2015

Grunty pilaste Grunty pylaste i gliniasto – piaszczysto – pyłowe, materiał ten może być wbudowany w dolną część nasypu, natomiast górna część o grubości 0,8 – 1,2 m licząc do poziomu korony nasypu, zaleca się wykonywać z gruntów piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych. Grunty gliniaste. Są materiałem wykorzystywanym do budowy nasypów w terenach suchych lub krótkotrwale nawilgoconych. Charak¬teryzują się znaczną zwięzłością i bardzo małą przepuszczalnością wody, w wyniku czego procesy nasycania i wysychania przebiegają powoli. Nasypy wykonane z tych gruntu gliniastego ma dużą nośność do czasu nawilgocenia do stanu miękkoplastycznego. To budownictwo, nieruchomości, jak i architektura. Grunty lessowe, grunty w stanie nienaruszonym zachowują równowagę zboczy nawet w skarpach pionowych. Podczas działania wody rozmięka i traci zwięzłość naturalną. Nasypy wybudowane z gruntów lessowych o naruszonej strukturze zachowują się podobnie jak nasypy wykonane z gruntów pyłowych. Torfy, grunty w stanie suchym i rozdrobnionym mogą być stosowane wyjątkowo do nasypów wysokości nieprzekraczającej 3 m, licząc od ich dolnej podstawy, ale warstwa torfu powinna być przykryta warstwą innego materiału co najmniej na grubość 1 m. Należy jednak przewidywać ewentualność długotrwałego osiadania nasypu ze względu na ściśliwość torfu. Grunty nienadające się do budowy nasypów są to grunty iłowe, torfy w stanie nierozdrobnionym lub nierozłożone oraz grunty zawierające składniki chemiczne rozpuszczalne w wodzie. Do budowy nasypów nadają się bez zastrzeżeń grunty kamieniste z twardych skał, grunty gruboziarniste, jak żwiry, piaski i piaski gliniaste.

Kategorie: Materiały budowlane | Tagi: , ,