Środowisko
Nasz świat

Wysypisko

12 października 2015

Wysypisko W wysypisku gaz może migrować we wszystkich kierunkach. Może przenikać przez warstwy przepuszczalne w kierunkach poziomym i ukośnych, poruszać się pionowo w górę i w dół wzdłuż szczelin, otworów w wysypisku (w tym również wiertniczych), a także na styku warstw odpadów i czaszy wysypiska. Możliwe jest tworzenie się poduszek gazowych, stanowiących naturalne zbiorniki gazu. Poduszki takie są potencjalnymi przyczynami erupcji gazu w przypadku wzrostu jego ciśnienia złożowego lub znalezienia przez gaz ujść o niewielkiej średnicy. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Gaz może migrować z wysypiska kilkoma różnymi sposobami: przez warstwy przepuszczalne, pęknięcia i szczeliny, może wypełniać naturalne kawerny. Wędru¬je również drogami stworzonymi przez człowieka, takimi jak: szyby górnicze, sys¬temy kanalizacyjne, drenażowe, miejsca prowadzenia przewodów elektrycznych i rur. Może także rozpuszczać się w odciekach lub w wodach podziemnych i migro¬wać wraz z nimi na znaczne odległości, wydzielając się z roztworu w sprzyjających warunkach w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Może gromadzić się również pod pokryciami drogowymi, w fundamentach i piwnicach zabudowań. Migrujący gaz podlega procesom fizycznym i chemicznym. Ścieżki migracji gazu mogą się zmieniać w zależności od np. czasowego uszczelnienia powierzchni przez obfite opady deszczu lub śniegu, zmian w prze¬puszczalności warstw, którymi wędruje gaz, zmian w ciśnieniu atmosferycznym i wielu innych czynników. Ścieżki migracji można zaobserwować dzięki odorowi, który niesie ze sobą gaz, dźwiękom towarzyszącym wydobywaniu się gazu na powierzchnię bądź obecności pęcherzy, gdy gaz przechodzi przez wody powierzchniowe. Na drogi migracji gazu wskazuje również obumarła roślinność o zbrązowiałych lub zżółkłych częściach zielonych.

Kategorie: Biomasa | Tagi: , ,