Środowisko
Nasz świat

Formalność granic

12 października 2015

Formalność granic Formalność granic administracyjnych polega na wyznaczeniu obszaru o określonym prawie lokalnym i lokalnej władzy. Na przykład granice gminy wyznaczają zasięg obowiązywania lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego, zasięg inwestycji realizowanych przez samorząd gminy, miejsce odprowadzania podatku gruntowego, itd. Podobnie formalny charakter będą miały granice parku narodowego, w którym obowiązują pewne ograniczenia i odpowiednie normy zachowań. Granice formalne muszą mieć zawsze charakter liniowy; w innym przypadku należałoby dopuścić istnienie węższych lub szerszych stref niczyich, w których nie obowiązują prawa i uzgodnienia na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Oprócz granic formalnych mamy wielkie bogactwo granic nieformalnych (wirtualnych), oddzielających obszary spełniające pozaprawne kryteria różnicujące. Mogą mieć one charakter liniowy i strefowy. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Należą do nich na przykład granice regionów ekonomicznych, które prowadzimy na ogół wzdłuż granic administracyjnych lub państwowych. Zaznaczają one obszary, które istnieją (lub kształtują się) w naszym umyśle, ale brak ich w rzeczywistości. Istotą wyznaczenia granicy regionów ekonomicznych jest umowa grupy planistów lub naukowców co do wyboru cech różniących te regiony. Wszystkie lub prawie wszystkie granice o przebiegu strefowym mają charakter nieformalny. Podawana wcześniej za przykład granica występowania pszenicy jarej w rzeczywistości nie istnieje, a jej zaznaczenie nie ma bezpośredniego wpływu na życie. Taki sam charakter mają granice stref klimatycznych, granice cywilizacji, granice tundry, granice strefy podmiejskiej, granice jednostek fizycznogeograficznych, itp.

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,