Środowisko
Nasz świat

Procedura projektowania

11 września 2015

Procedura projektowania Procedura projektowania zapewnia nadrzędną rolę cech i wymagań człowieka w kształtowaniu cech maszyny. Projektowanie ergonomiczne jest praktycznym wyrazem antropocentryzmu w kształtowaniu sztucznego otoczenia materialnego człowieka, zwłaszcza środowiska pracy, na które osoba pracująca, tj. bezpośredni użytkownik technicznych środków pracy, ma na ogół znikomy wpływ. Projektowanie techniczne i ergonomiczne stanowią jedność, podporządkowaną temu samemu celowi. Procedura projektowania ergonomicznego strukturalnie odpowiada procedurze projektowania technicznego, ponieważ jednak odnosi się do układu biotechnicznego, rozszerzona jest o elementy postępowania właściwego dla ergonomii. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? Procedura projektowania ergonomicznego składa się z podobnych, jak w przypadku projektowania technicznego etapów – opatrzonych tylko, przez analogię, przymiotnikiem „ergonomiczny”. Etapami tymi są: założenia ergonomiczne, ergonomiczny projekt koncepcyjny, ergonomiczny projekt techniczny, program badań ergonomicznych prototypu i badania ergonomiczne prototypu. Zasadą ogólną sprzężenia prac ergonomicznych i konstrukcyjnych jest, że etapy projektowania ergonomicznego wyprzedzają o jedną fazę etapy projektowania konstrukcyjnego. W zależności od rodzaju wykonywanych czynności (np. praca operatorów komputerowych) praca siedząca może być związana z wytężoną pracą wzroku. Spowodowane jest to koniecznością częstego przenoszenia wzroku na znajdujące się na stanowisku pracy płaszczyzny o różnych kontrastach, oświetleniu i odbiciach (na przykład monitor, klawiatura, papiery, narzędzia pracy) wpływa ujemnie na sprawność układu akomodującego oraz konwertującego oczu, co powoduje powstawanie objawów zmęczenia wzroku. Na stanowiskach pracy siedzącej, zwłaszcza wymagającej wysokich kwalifikacji intelektualnych, może występować obciążenia umysłowe.

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,