Środowisko
Nasz świat

Kotły fluidalne

15 września 2015

Kotły fluidalne Rozwój technologii fluidalnego spalania węgla, rosnący w miarę postępującego wdrażania coraz to nowszych rozwiązań technicznych, wywiera wpływ na konieczność precyzyjnego projektowania urządzeń oraz prognozowania zachowania tych układów w praktyce. To budownictwo, nieruchomości, jak i architektura. Kotły fluidalne można określić jako urządzenia wytwarzające w sposób ekologiczny oraz ekonomiczny energię cieplną z paliwa stałego (węgiel, drewno, odpady ściekowe). Podstawowym elementem konstrukcyjnym kotłów fluidalnych jest ruszt, pod którym podawane jest powietrzne potrzebne do spalania. Wtłoczone powietrze powoduje powstanie zjawisko fluidyzacji złoża, którym jest mieszanina paliwa i materiału niepalnego (piasek kwarcowy, popiół, materiały do odsiarczania itp.), a także sorbentu. Kotły ze stacjonarnym złożem fluidalnym są najczęściej budowane dla mocy 50 MW. Prędkość poruszania się cząstek materiału jest stosunkowo niska, waha się w granicach 1-2 m/s (czasami dochodzi nawet do 5 m/s) i zależy od gęstości materiału fluidyzowanego oraz od jego składu ziarnowego. Cechą charakterystyczną złoża pęcherzykowego jest to, że mają one ściśle określoną powierzchnię. Kotły tego typu są najczęściej wprowadzane przy modernizacji stałych palenisk rusztowych lub pyłowo-wirowych. Na terenie Polski istnieją również tzw. Hybrydowe Układy Spalania poprzez połączenie spalania fluidalnego z tradycyjnym spalaniem pyłu węglowego w palenisku pyłowo – wirowym. Układ spalania HUS pracuje obecnie w Zakładach Azotowych w Tarnowie, na kotle o mocy 110 MW. Natomiast kotły z cyrkulującym złożem są budowane dla mocy powyżej 50 MW. Złoże takie nie posiada ściśle określonej powierzchni i charakteryzuje się wyższymi prędkościami powietrza fluidyzującego, w granicach 5-9 m/s.

Kategorie: Materiały budowlane | Tagi: , ,