Środowisko
Nasz świat

Efektywność temperatur

19 września 2015

Efektywność temperatur Wysokość współczynnika efektywności zależna jest od różnicy temperatur T pomiędzy temperaturą w systemie grzewczym a temperaturą źródła ciepła. Im różnica temperatur ∆T jest mniejsza tym współczynnik efektywności wyższy. Dobry przykładem obrazującym ta sytuację są systemy grzewcze z niską temperaturą pracy takie jak ogrzewanie podłogowe, które współpracując z pompą ciepła jako źródłem ciepła osiągają wysokie współczynniki efektywności przy bardzo niskich kosztach eksploatacji. Współczynnik efektywności pompy ciepła można także obliczyć wykorzystując dane techniczne mocy grzewczej oraz poboru mocy elektrycznej pompy ciepła. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Wyróżnia się trzy rodzaje najczęściej stosowanych kolektorów gruntowych są to kolektory z poziomą, prosta wężownicą lub tak zwane studnie. Kolektory typu studnie pozwalają na pozyskiwanie energii z wód gruntowych. Dzięki stałej temperaturze wód (od +8 oC do +12 oC) możliwe jest wykorzystanie tego źródła ze względu na wysoka roczna zdolność grzewczą. Następnie woda jest doprowadzana do pompy ciepła i tam schłodzona jakieś 4 oC po czym zostaje odprowadzona do drugiej studni chłonnej znajdującej się w odległości o 15 m. Ten rodzaj instalacji dolnego źródła ciepła jest najtańszy, a jednocześnie bardzo efektywny zważywszy, ze woda ze studni ma zwykle temperaturę wyższa od gruntu co pozytywnie wpływa na COP. Studnia musi posiadać odpowiednią ilość wody – w przypadku jej braku dojdzie do zatrzymania pracy pompy ciepła.

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,