Środowisko
Nasz świat

Wymiar granicy

28 sierpnia 2015

Wymiar granicy Wewnętrzny wymiar granicy państwa jest wyznaczany, przez przestrzenny zasięg zwierzchności terytorialnej władzy i w tym względzie dotyczy regulacji i swobody działań podejmowanych przez różne grupy wewnątrz państwa. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? W tym kontekście, granica wyznacza przestrzeń, w obrębie której państwo realizuje funkcje, które wynikają z posiadanej władzy. Natomiast zewnętrzny wymiar granicy dotyczy ograniczenia dostępu do teryto¬rium państwa ze strony wszystkich podmiotów funkcjonujących poza jego obszarem. W starożytności, kiedy zaczęły się tworzyć pierwsze struktury państwowe, granica państwa była wyznaczana przez pas graniczny. Jego szerokość określały naturalne formy terenu, np. grzbiety górskie czy też rzeki. Ten pas graniczny spełniał dwie podstawowe funkcje: rozdzielał społeczeństwa oraz pełnił rolę linii obronnej. Wraz z rozwojem społeczeństw i ich naturalnym przemieszcza¬niem się, ten pas graniczny jako linia obronna zaczął przybierać kształt granicy politycznej linearnej. Z kolei rozwój państw powodował zacieśnienie pasów granicznych i ich ewolucję w stronę linii granicznych. Konsekwencją tych zmian było pojawienie się granic sztucznych. Proces ten widoczny był przede wszystkim tam, gdzie naturalne formy terenu nie sprzyjały ochronie terytorium państwa. Zaś konsekwencją powstania granic sztucznych była ewolucja tej kategorii w kierunku tzw. linii. Granica w formie linii pojawiła się najwcze¬śniej na obszarach, które były najbardziej rozwinię¬te gospodarczo a także o większym zaludnieniu. Rozwój komunikacji a także kontaktów międzypaństwowych, skutkował zawężeniem strefy przygranicznej i zamiany jej w tzw. linie przygraniczną. To oznaczało przeniesienie granicy wyznaczonej na mapie (delimitacja) na rzeczywisty układ prze¬strzenny, a więc dokładne wyznaczenie prze¬biegu granicy w terenie (demarkacja).

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,