Środowisko
Nasz świat

Główne minerały

12 września 2015

Główne minerały Główne minerały skał to: kwarc, skalenie, dolomit, kalcyt, krzemiany, mika itd. Każdy składniki ma różne współczynniki rozszerzalności cieplnej i różną odporność na działanie wody oraz kwasów. Zmiany temperatur wywołują nierównomierne roz¬szerzenie skały co powoduje powstawanie na ich powierzchni szczelin. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Powietrze oraz woda powodują wietrzenie chemiczne składników skał i powsta¬wanie nowych związków chemicznych. Projektowanie nasypów opierają się na ustalaniu parametrów mechanicznych i fizycznych w różnych warunkach ich zagęszczenia i eksploatacji oraz wymiarowaniu konstrukcji ziemnych z uwzględ¬nieniem wartości i układów przyszłych obciążeń oraz parametrów gruntów (zmieniających się zależnie od różnych czynników). W celu ustalania parametrów gruntów nasypowych, w zależności od ich po¬chodzenia i przeznaczenia nasypów, opracowano lub adaptowano odpowiednie metody ich badań. Do wykonywania nasypów z zachowaniem odpowiednich warunków techno-logicznych można stosować następujące grunty: z miękkich skał (margle, miękkie wapienie, łupki) pod warunkiem, że nasyp zostanie całkowicie zabezpieczony przed dostępem wody, pyły i piaski pylaste w partiach nasypu niepozostających w zasięgu działania wody gruntowej, wody kapilarnej i wody płynącej (w terenach zalewowych), gliny w miejscach suchych lub nieznacznie zawilgoconych w krótkotrwałych okresach; gruntów tych nie należy używać do budowy nasypów dużej wysokości, lessy w miejscach suchych bez dostępu wody gruntowej. Do wykonywania nasypów nie są przydatne iły i gliny o granicy płynności większej niż 65% oraz torfy i grunty z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie, a także grunty różne o ciężarze szkieletu gruntowego mniejszym niż 16 kN/m3.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Kategorie: Materiały budowlane | Tagi: , ,