Środowisko
Nasz świat

Granica liniowa

31 sierpnia 2015

Granica liniowa Granica liniowa jak sama nazwa wskazuje ma postać linii bez względu na skalę przestrzenną. Liniowy charakter mają prawie wszystkie granice państwowe (nie licząc stref demarkacyjnych) i granice administracyjne (w szerokim znaczeniu). Są one wyznaczone albo w terenie za pomocą odpowiednich znaków albo na szczegółowych planach w postaci linii. Nawet granice państwowe mają często postać wąskich pasów ziemi wyznaczanych w czasie rozgraniczenia (demarkacji), uznanie ich za granice o przebiegu strefowym byłoby jednak nieporozumieniem. Inną postać ma na przykład północna granica (zasięg) występowania uprawy pszenicy jarej. Tylko na mapie w małej skali będzie zaznaczona jako linia, bo w istocie ma ona charakter strefy, w której uprawia się coraz mniej tego zboża. Dopiero na drodze umowy pomiędzy badaczami (wskazującymi metodę wyznaczenia granicy) i generalizacji kartograficznej zaznaczamy ją na mapie w postaci linii. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Wynika z tego, że forma geometryczna granicy w geografii zależy od skali, w jakiej chcemy ją badać. Szczegółowość badań geograficznych jest bardzo różna, ale zazwyczaj granice generalizuje się do jakiejś postaci liniowej, którą można przedstawić na mapie (topograficznej, ogólno geograficznej lub tematycznej). Uwzględniając dotychczasowe spostrzeżenia należy przyjąć, że podział granic na strefowe i liniowe nie ma charakteru uniwersalnego, bo nie jest jednoznacznie rozłączny, niektóre granice strefowe mogą być interpretowane jako liniowe (w takiej formie występują na mapie).

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,