Środowisko
Nasz świat

Naturalny charakter

22 września 2015

Naturalny charakter Dyskusja na temat naturalnego charakteru niektórych granic wynika też ze zróżnicowanego podejścia do elementów fizjograficznych jako barier przestrzennych (szerzej na temat barier przestrzennych w rozdziale Funkcje granic). Na przykład rzeki można traktować jako trudne do pokonania naturalne bariery bądź jako „stymulatory” rozwoju, na przykład dzięki wykorzystaniu ich do przewozu towarów. Traktowanie rzeki jako granicy naturalnej zdaniem Z. Rykla nie jest poprawne.W wielu przypadkach granica poprowadzona rzeką łączy, a nie oddziela od siebie obszary położone po obu jej stronach, nie spełnia zatem najbardziej podstawowej funkcji, wynikającej z definicji terminu granica. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Jego zdaniem granicę taką można uznać za sztuczną, ponieważ sztucznie oddziela od siebie elementy stanowiące całość. Przykładem może być fragment zachodniej granicy Polski poprowadzonej korytem Nysy Łużyckiej. W wyniku decyzji politycznej rzeka podzieliła na dwie części miasto Görlitz, które przed 1945 rokiem było jednym „organizmem” miejskim. W. Muszyński twierdzi, że rzeki bardziej łączą niż dzielą odnosi się tylko do przewozów handlowych na duże odległości. Kontakt przeciwległych brzegów jest bowiem utrudniony i słabnie wraz z szerokością rzeki. Podobne wątpliwości budzi „naturalny” charakter granic wyznaczonych zgodnie z przebiegiem pasma górskiego – góry w strefach klimatów ciepłych często są obszarami koncentracji osadnictwa, a więc nie stanowią bariery przestrzennej. W typologii granic na uwagę zasługuje także koncepcja Richarda Hartshorne’a, która stanowi niejako odniesienie do niejasności, wynikającej z dychotomicznego podziału na granice natu¬ralne i sztuczne.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,