Środowisko
Nasz świat

Popioły fluidalne

16 września 2015

Popioły fluidalne Popioły fluidalne stanowią mieszaninę popiołu, produktów odsiarczania (m.in. siarczan wapnia w postaci anhydrytu II), aktywnego CaO, pewne ilości węglanu wapnia oraz znaczne ilości minerałów ilastych charakteryzujących się dużymi właściwościami pucolanowymi. Z tego też względu popioły z kotłów fluidalnych mogą być zastosowane jako substrat części gipsu używanego jako regulator czasu wiązania cementu oraz jako aktywny dodatek pucolanowy. To budownictwo, nieruchomości, jak i architektura. To sprawia, że produkty hydratacji popiołów AFBC (przy braku szkodliwego „wapna martwo palonego”) zachowują stabilność przez długi okres czasu. Obecność powyższych składników powoduje, że konwencjonalne popioły lotne i popioły z palenisk fluidalnych znacznie różnią się właściwościami fizyko-chemicznymi oraz składem fazowym. Stosunkowo duże zawartości SO3 i CaO oraz wysokie straty prażenia sprawiają, że popioły fluidalne nie spełniają wymagań zgodnych z normą PN-EN 450-1+A1:2009 . Fakt ten utrudnia znacznie ich wykorzystanie, a tym samym powoduje powstawanie dużych składowisk, powodując zagrożenia dla środowiska i szereg innych uciążliwości. Informacji o możliwości wykorzystania popiołów z kotłów fluidalnych jest stosunkowo mało. Tlenki zawarte w popiołach, takie jak SiO2 i Al2O3 reagują z wodorotlenkiem wapnia powstającym podczas hydratacji cementu tworząc uwodnione krzemiany i glinokrzemiany wapnia o niskim stosunku molowym C/S. Wynikiem tych reakcji jest zmniejszenie się ilości Ca(OH)2, mało odpornego na korozję, przy jednoczesnym wzroście takich faz jak C-S-H i C-S-A-H, które są bardziej odporne na korozję niż wodorotlenek wapnia. Ważnym czynnikiem, od którego zależy wytrzymałość mechaniczna i odporność korozyjna jest bardzo wysoka powierzchnia właściwa popiołów uzyskiwanych z kotłów fluidalnych.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Kategorie: Materiały budowlane | Tagi: , ,