Środowisko
Nasz świat

Środowisko a życie

7 października 2015

Środowisko a życie Gaz wysypiskowy jest potencjalnym źródłem energii odnawialnej. Na świecie działa już około 500 instalacji wykorzystujących gaz wysypiskowy do celów I gospodarczych, np. do produkcji energii elektrycznej, cieplnej, a nawet jako paliwo do napędu autobusów. Istotnym elementem jest również zbadanie lokalnego rynku pod względem możliwości sprzedaży energii w postaci elektryczności lub ciepła. Gdyby wyniki marketingu okazały się negatywne, wtedy instalacja odgazowania powinna być zrealizowana w części dotyczącej bezpieczeństwa samego wysypiska i przyległych terenów. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Zazwyczaj gaz wysypiskowy zawiera 40-60% objętościowych metanu i 60-40% obj. dwutlenku węgla. Inne gazu są obecne jedynie w małych (np. azot ok. 5%) lub śladowych ilościach (pozostałe z wymienionych związków). Oczywiście najcenniejszą własnością biogazu jest jego wartość energetyczna związana z zawartością metanu. Przyjmuje się, że średnia wartość opałowa gazu wysypiskowego wynosi ok. 20 000 kJ/m3 . Ze względu na to, że gaz ten jest cięższy od powietrza i przez to ma tendencję do gromadzenia się przy powierzchni, ważne są również inne jego cechy, a mianowicie: potencjalna eksplozywność, własności duszące, toksyczność, nieprzyjemny zapach. Gaz wysypiskowy różni się od innych biogazów zawartością ogromnej liczby śladowych substancji organicznych (do tej pory wykryto ok. 350). Skład gazu nie jest jednakowy na całym wysypisku. W zależności od miejsca pobrania próbki i głębokości mogą wystąpić różnice tak duże, jak między różnymi wysypiskami.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,