Środowisko
Nasz świat

Wytwarzanie gazu z biomasy

1 września 2015

Wytwarzanie gazu z biomasy Wytwarzanie gazu z biomasy może się odbywać metodą ciągłą i okresową. W ciągłym ruchu, rzadko stosowanym, zapewnia się stały dopływ biomasy i odpływ masy fermentacyjnej. Przeważnie stosuje się metodę opartą na okresowym ruchu, w której biomasę /dodaje/ wprowadza się do zbiornika fermentacyjnego np. 1 raz na dobę, a odpływ przefermentowanej biomasy następuje w miarę przepełnienia się zbiornika. Również w Polsce w tym zakresie uzyskano pewne doświadczenia w wyniku prac badawczych prowadzonych przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Między innymi instalację do wytwarzania biogazu z gnojowicy powstającej w hodowli trzody chlewnej zamontowano w gospodarstwie hodowlanym Zbigniewa Affeka w Palmirach koło Warszawy oraz pod Częstochową, uzyskując z jednego stanowiska w ciągu 24 h 0,22 m gazu oraz wysokiej jakości nawóz. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? W uruchomionej w 1996 r. fermie krów w Prażmowie instalacji biogazowni o pojemności fermentora 25 m ³ proces wytwarzania gazu z odchodów przebiega w/g następujących faz. W pierwszej fazie beztlenowego procesu rozkładu materii organicznej dokonuje się hydrolityczny rozpad związków wielocząsteczkowych na proste związki organiczne o mniejszej liczbie atomów węgla. W kolejnej fazie szybko rozwijające się bakterie powodują dalszy rozkład materii organicznej tworząc niższe kwasy organiczne jak: octowy, masłowy, propionowy, ich sole, alkohole oraz CO2, H2, H2S i NH3. Szybkość przebiegu tego procesu zależy od temperatury. W etapie trzecim następuje właściwa fermentacja metanowa tzn. pod wpływem działania bakterii dokonuje się przemiana materii organicznej z tworzeniem CO 2 , H 2 a następnie CH 4.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Kategorie: Biomasa | Tagi: , ,