Środowisko
Nasz świat

Źródła energii

14 września 2015

Źródła energii W ostatnich latach sytuacja zasobów energetycznych na świecie uległa znacznemu pogorszeniu. Ceny ropy naftowej stale rosną, co może niekorzystnie wpłynąć na rozwój krajów importujących ten surowiec. W Polsce ceny benzyny i gazu stale się podnoszą co rzutuje się również na inne dziedziny życia społeczeństwa. Problemem tym zaczynają się interesować światowe organizacje między innymi ONZ, Światowa Rada Energii, Komisja Europejska oraz Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu. Istotnym wnioskiem wypływającym z raportów utworzonych przez te organizacje jest fakt, że trzeba uświadamiać rządy jaki i społeczeństwo o konieczności przestawienia się na energię ze źródeł odnawialnych. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? W Polsce zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jest małe. Nasz kraj jest zapatrzony w bogate złoża węgla, które posiadamy, przez co chęć zastąpienia tradycyjnych paliw paliwami pochodzącymi z odnawialnych źródeł jest w dalekiej przyszłości. Nasza ,,deską ratunku” jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej a to zobowiązuje nas do przestawienia się na energie odnawialną, której udział w 2010 roku ma wynosić 7, 5% a w 2020 roku około 15%. W przypadku wysoko rozwiniętych państw Unii Europejskiej do 2020 roku udział odnawialnych źródeł energii będzie wynosił 20%. Odpowiednie wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych tj. promieniowania słonecznego, energii rzek, wiatru, energii geotermalnej czy biomasy jest ważnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju kraju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Zwiększenie udziału OZE w bilansach paliwowo-energetycznych powoduję znaczna poprawę stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, które dostają się do atmosfery i wód oraz poprzez redukcję wytwarzanych odpadów. Dla współczesnego świata ochrona środowiska jest czymś bardzo ważna, co roku na ten cel są przeznaczane ogromne sumy pieniędzy, dlatego też wykorzystywanie OZE cieszy się ogromnym zainteresowaniem w różnych krajach świata.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,